Visie & werkwijze

Architectuur is mijn hoofdactiviteit en mijn passie.  Ik geloof in een kwalitatieve, betaalbare architectuur die zich subtiel inpast in, of juist opvallend contrasteert met de bestaande omgeving.  Cruciaal is hierbij het vastleggen van een duidelijk concept met een structurele logica. Ik ben ervan overtuigd dat je zo kan komen tot de meest ideale oplossing voor de gegeven voorwaarden. Centraal staat hierbij de verwachting van de bouwheer. De bouwheer verdient een ontwerp op maat, een correcte administratieve afhandeling, een nauwgezette werfopvolging en een klare kijk op het budget.
Ik werk hiervoor samen met onafhankelijke betrouwbare professionelen met de nodige ervaring in de bouw:  ingenieur stabiliteit, EPB-verslaggever, veiligheidscoördinator, aannemers etc.

Ik heb een ruime ervaring in particuliere woningbouw, appartementsbouw, sociale huisvesting en openbare aanbestedingen, dit zowel voor nieuwbouw- als verbouwingsprojecten.